Independence във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Independence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: Independence Day (4th July), Declaration of Independence

Вижте също: Independence Day, Thirteen Colonies, Thirteen Colonies

Преводи за Independence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
(pro-)independence attr

Independence в PONS речника

Преводи за Independence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Independence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Independence Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Independence Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文