I'm във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за I'm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I'm → I am

Индивидуални преводни двойки

Преводи за I'm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I'm в PONS речника

Преводи за I'm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be, am

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

am 1st pers sing of be

Индивидуални преводни двойки

Преводи за I'm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

I'm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文