Hell във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Hell в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. hell (unpleasant experience):

hell inf
en baver inf

3. hell (as intensifier) inf:

on en a bavé inf
dégage! inf
qu'est- ce que tu fais, bon Dieu? inf
to be hell inf on sth Am
to catch hell inf Am
go on, give 'em hell slang

he'll → he will

Преводи за Hell в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
enfer REL
MYTH les enfers
fucking hell! vulg sl

Hell в PONS речника

Преводи за Hell в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

go to hell! vulg

Вижте също: will2, will1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Hell в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
la vache! inf

Hell Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文