Health във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Health в Английски»Френски речника

3. health Am → health education

Вижте също: health education

Health в PONS речника

Преводи за Health в Английски»Френски речника

Health Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Health Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文