God: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за God: в Английски»Френски речника

2. God inf:

zut! inf
merde! slang
ça alors! inf
God forbid inf!
God knows inf!

God: в PONS речника

Преводи за God: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за God: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
le bon Dieu inf

God: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文