Garden във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Garden в Английски»Френски речника

Вижте също: botanic

Garden в PONS речника

Преводи за Garden в Английски»Френски речника

Garden Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文