GENERAL във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за GENERAL в Английски»Френски речника

4. general (not detailed or specific):

GENERAL в PONS речника

Преводи за GENERAL в Английски»Френски речника

GENERAL Примери от PONS речника (редакционно проверени)

GENERAL Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文