French във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за French в Английски»Френски речника

I.Anglo-French [Brit aŋɡləʊˈfrɛn(t)ʃ, Am æŋɡloʊˈfrɛn(t)ʃ] NOUN LING

II.Anglo-French [Brit aŋɡləʊˈfrɛn(t)ʃ, Am æŋɡloʊˈfrɛn(t)ʃ] ADJ

French в PONS речника

Преводи за French в Английски»Френски речника

Вижте също: English

French bean → green bean

French Примери от PONS речника (редакционно проверени)

P et T

French Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за French в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文