Five във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Five в Английски»Френски речника

five-a-side [Brit ˌfʌɪvəˈsʌɪd, Am ˌfaɪvəˈsaɪd] Brit NOUN a. five-a-side football

Five в PONS речника

Преводи за Five в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: eight

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Five в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Five Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文