Environment във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Environment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

environment [Brit ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt, ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt, Am ɪnˈvaɪrənmənt] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Environment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Environment в PONS речника

Преводи за Environment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Environment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Environment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文