East-West във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за East-West в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за East-West в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.orienté (orientée) [ɔʀjɑ̃te] VERB pp

orienté → orienter

II.orienté (orientée) [ɔʀjɑ̃te] ADJ

Вижте също: orienter

1. orienter (positionner):

Индивидуални преводни двойки

East-West в PONS речника

Преводи за East-West в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за East-West в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

East-West Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文