Community във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Community в Английски»Френски речника

1. community (social, cultural grouping):

gated community [Brit ˌɡeɪtɪd kəˈmjuːnəti, Am ɡeɪdɪd kəˈmjunədi] NOUN

Community в PONS речника

Преводи за Community в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Community в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Community Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a sense of community REL, LIT
coopérant(e) MILIT

Community Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文