Christ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Christ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
Jesus (Christ) slang!
nom de Dieu! slang

Преводи за Christ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Christ в PONS речника

Преводи за Christ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Christ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Christ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文