Cancel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Cancel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.cancel <part prés cancelling,, canceling, Am prét, part passé cancelled, canceled Am > [Brit ˈkans(ə)l, Am ˈkænsəl] VERB trans

4. cancel MAT → cancel out

II.cancel <part prés cancelling,, canceling, Am prét, part passé cancelled, canceled Am > [Brit ˈkans(ə)l, Am ˈkænsəl] VERB intr

2. cancel MAT → cancel out

Вижте също: cancel out

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Cancel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Cancel в PONS речника

Преводи за Cancel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Cancel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Cancel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文