Book във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Book в Английски»Френски речника

1. book (reserve):

passer un savon à qn inf

Book в PONS речника

Преводи за Book в Английски»Френски речника

Book Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文