At във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за At в Английски»Френски речника

5. at (harassing) inf:

Вижте също: straw

1. straw (gen):

3. straw (for drinking):

At в PONS речника

Преводи за At в Английски»Френски речника

1. at (in location of):

2. at (expressing time):

6. at (in a state of):

8. at (repetition, persistence):

Phrases:

At Примери от PONS речника (редакционно проверени)

At Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文