Assembly във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Assembly в Английски»Френски речника

Вижте също: Assembly

Assembly в PONS речника

Преводи за Assembly в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Assembly в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Assembly Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Assembly Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文