Art във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Art в Английски»Френски речника

Art в PONS речника

Преводи за Art в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Art в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Art Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文