7% във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за 7% в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за 7% в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
a 7-tonner inf

7% в PONS речника

Преводи за 7% в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за 7% в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

7% Примери от PONS речника (редакционно проверени)

4 (subtracted) from 7 equals 3 MAT
5 plus 2 equals 7
5 plus 2 égale 7
to set the alarm for 7.00 a.m.
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文