500 във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за 500 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за 500 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

500 в PONS речника

Преводи за 500 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за 500 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

500 Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文