30 във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за 30 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
Am 30 mpg

Преводи за 30 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

30 в PONS речника

Преводи за 30 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за 30 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
1:30 a.m. local time Am

30 Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文