“closed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за “closed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

closed-circuit television, CCTV [Brit ˌkləʊzdˌsəːkɪt ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n, Am ˌkloʊzdˌsərkət ˈtɛləˌvɪʒən] NOUN

3. close → close down

1. close (shut):

Вижте също: close down

Преводи за “closed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

“closed в PONS речника

Преводи за “closed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за “closed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
clos(e)

“closed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文