’—‘I във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ’—‘I в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I PRON I is almost always translated by je which becomes j' before a vowel or mute h: I closed the door = j'ai fermé la porte. The emphatic form is moi.
For exceptions and particular uses see below.
:

Преводи за ’—‘I в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

’—‘I в PONS речника

Преводи за ’—‘I в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ’—‘I в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

’—‘I Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文