‘you във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ‘you в Английски»Френски речника

1. you (addressing sb):

there's a manager for you inf! iron
you idiot inf!

4. please:

1. please (give happiness, satisfaction to):

ça lui a plu que

‘you в PONS речника

Преводи за ‘you в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. you (2nd person sing):

tu subject pron
t + vowel
Индивидуални преводни двойки
à tout à l'heure!
à tantôt! Belg

Преводи за ‘you в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

‘you Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文