‘sold’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ‘sold’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: soft sell, sell, hard sell

1. sell (gen) COM:

1. sell person, shop, dealer:

to sell as is COM
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ‘sold’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

‘sold’ в PONS речника

Преводи за ‘sold’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: sell

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ‘sold’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

‘sold’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文