‘end във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ‘end в Английски»Френски речника

1. end (finish, final part):

fin f
à la fin de
à la fin de

2. end (extremity):

1. end (finish in time):

Вижте също: stick, justify

2. stick (put):

to stick sb in a home inf
stick it up your ass vulg sl!
va te faire foutre! vulg sl

‘end в PONS речника

Преводи за ‘end в Английски»Френски речника

Phrases:

in the end [or at the end of the day Aus, Brit ]

‘end Примери от PONS речника (редакционно проверени)

in the end [or at the end of the day Aus, Brit ]

‘end Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文