‘c’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ‘c’ в Английски»Френски речника

Вижте също: circa, century, centigrade, cent, Celsius, carat

Вижте също: account

2. account COM (credit arrangement):

1. C/A FIN abrév → capital account

2. C/A FIN abrév → credit account

3. C/A FIN abrév → current account

Вижте също: current account, credit account, capital account

‘c’ в PONS речника

Преводи за ‘c’ в Английски»Френски речника

Вижте също: century, cent

Вижте също: account

‘c’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

le D suit le C

‘c’ Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文