£3 във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за £3 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за £3 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

£3 в PONS речника

Преводи за £3 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за £3 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

£3 Примери от PONS речника (редакционно проверени)

4 (subtracted) from 7 equals 3 MAT
la cote est à 3 contre 1
ajouter 3 à 4
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文