£1 във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за £1 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за £1 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

£1 в PONS речника

Преводи за £1 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за £1 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
1.30am local time Brit
1:30 a.m. local time Am

£1 Примери от PONS речника (редакционно проверени)

3 goals to 1
3 buts à 1
la cote est à 3 contre 1
à Mach 1
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文