английски » словенски

win·ner [ˈwɪnəʳ] NOUN

1. winner (sb that wins):

2. winner SPORTS fam (goal):

3. winner fam (successful thing):

ˈcup win·ner NOUN SPORTS

Nobel ˈprize win·ner NOUN

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文