английски » словенски

Преводи за „prominent“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

promi·nent [ˈprɒmɪnənt] ADJ

1. prominent (projecting):

2. prominent (conspicuous):

3. prominent (distinguished):

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文