английски » словенски

Преводи за „emergency“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

I . emer·gen·cy [ɪˈmɜ:ʤən(t)si, i:ˈ-] NOUN

1. emergency (extreme situation):

sila f

2. emergency Am (emergency room):

II . emer·gen·cy [ɪˈmɜ:ʤən(t)si, i:ˈ-] ADJ

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文