английски » полски

Преводи за „went“ в английски » полски речника (Отидете на полски » английски )

went [went] VERB

went pt of go

Вижте също: go

I . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] VERB intr

3. go (adopt position):

go
robić [perf z-]

10. go (pass):

11. go (begin):

go!

21. go inf (use toilet):

II . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] VERB trans

1. go inf (make sound):

go

2. go (say):

go
a na to ona...

I . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] VERB intr

3. go (adopt position):

go
robić [perf z-]

10. go (pass):

11. go (begin):

go!

21. go inf (use toilet):

II . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] VERB trans

1. go inf (make sound):

go

2. go (say):

go
a na to ona...

go-go dancer NOUN

go after VERB trans no passive

1. go after (chase):

biec [perf po-] za kimś

2. go after (try to get):

go ahead VERB intr

1. go ahead (begin):

2. go ahead (go before):

3. go ahead (take place):

I . go around VERB intr

1. go around (keep doing):

2. go around (walk):

3. go around (circulate):

4. go around (be sufficient):

5. go around (turn round):

go away VERB intr

1. go away (travel):

2. go away (leave):

3. go away (disappear):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文