английски » полски

Преводи за „AU“ в английски » полски речника (Отидете на полски » английски )

au pair [əʊˈpeəʳ, Am oʊˈper] NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文