английски » немски

Преводи за „father's“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

fa·ther con·ˈfes·sor NOUN

ˈfa·ther file NOUN COMPUT

ˈFa·ther's Day NOUN no pl

Fa·ther ˈTime NOUN

found·ing ˈfa·ther NOUN

Heav·en·ly ˈFa·ther NOUN

Holy ˈFa·ther NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文