английски » немски

Преводи за „evidencing“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . evi·dence [ˈevɪdən(t)s] NOUN no pl

best ˈevi·dence NOUN LAW

cir·cum·stan·tial ˈevi·dence NOUN esp LAW

evi·dence-based [ˈevɪdən(t)sbeɪst] ADJ

evidence-based research, report, results:

ex·trin·sic ˈevi·dence NOUN LAW

King's ˈevi·dence NOUN Brit

Queen's ˈevi·dence NOUN no pl Brit LAW

duty to provide evidence NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

evidence of insurance NOUN INSURANCE

Специализирана лексика

prima facie evidence NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文