английски » немски

Преводи за „breasts“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈbreast-feed·ing NOUN

ˈbreast screen·ing NOUN no pl

chick·en breast ˈfil·let NOUN GASTR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文