английски » немски

Преводи за „TIMES“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

proportion of intergreen times traffic flow, MODEL, APPRAISAL

Специализирана лексика

share of intergreen times traffic flow, MODEL, APPRAISAL

Специализирана лексика

implementation of flexible working times phrase HUMRES

Специализирана лексика

I . time [taɪm] NOUN

2. time no pl (period, duration):

Zeit f
time's up fam
sorry, folks, we're [all] out of time now Am, Aus fam
Frühstücks-/Urlaubszeit f
extra time SPORTS
injury time Brit SPORTS
running time FILM
to give sb a hard time fam
for a time
im Nu

9. time TRANSP (schedule):

Ankunfts-/Abfahrtszeit f

10. time (hour registration method):

12. time (multiplied):

15. time Brit (end of pub hours):

“time [please]!”

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文