you в испанския речник на Оксфорд

Преводи за you в Английски»Испански речника

1.1. you (sing):

vos AmC RíoPl
ahora probá vos AmC RíoPl
yo que vos AmC RíoPl

2.1. you (pl):

ustedes LatAm

2.2. you (pl):

los / las LatAm
os Esp
les Esp

2.3. you (pl):

les LatAm
os Esp
os lo di Esp

pay as you go [Am ˈˌpeɪ əz ju ˈɡoʊ, Brit ˌpeɪəzjuːˈɡəʊ] NOUN U

you в PONS речника

Преводи за you в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. you:

you 2nd pers sing
you 2nd pers sing
vos CSur
ustedes LatAm

Преводи за you в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

you Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文