without в испанския речник на Оксфорд

Преводи за without в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. without:

II.without [Am wəˈðæʊt, wəˈθaʊt, Brit wɪðˈaʊt] ADV prov or liter

Вижте също: go without, do without

Индивидуални преводни двойки

Преводи за without в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

without в PONS речника

Преводи за without в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за without в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

without Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文