where в испанския речник на Оксфорд

Преводи за where в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. where:

Индивидуални преводни двойки
¿dónde/qué diantre or demontre(s) … ? inf, dated

Преводи за where в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

where в PONS речника

Преводи за where в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за where в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
a [o hacia] donde...
where ... to

where Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文