what в испанския речник на Оксфорд

Преводи за what в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. what (in questions):

splendid weather, what? Brit dated

2. what in phrases:

or what? inf
el chisme ese está roto Esp Mex inf

3.1. what (in indirect speech):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за what в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
what a drag! inf

what в PONS речника

Преводи за what в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. what interrog:

Индивидуални преводни двойки
what ails you? a. iron

Преводи за what в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

what Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文