weren't в испанския речник на Оксфорд

Преводи за weren't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за weren't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

weren't в PONS речника

Преводи за weren't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: be

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

Преводи за weren't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

weren't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文