water в испанския речник на Оксфорд

Преводи за water в Английски»Испански речника

1. water:

abre la canilla RíoPl
abre el caño Perú

water-repellent [Am ˈwɔdər rəˌpɛlənt, Brit ], water-resistant [-rɪˌzɪstənt] ADJ

water в PONS речника

Преводи за water в Английски»Испански речника

Phrases:

water Примери от PONS речника (редакционно проверени)

water Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за water в Испански»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文