us в испанския речник на Оксфорд

Преводи за us в Английски»Испански речника

us в PONS речника

Преводи за us в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за us в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

us Примери от PONS речника (редакционно проверени)

it costs us 4 euros per metre Brit [or meter Am ]
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文