two в испанския речник на Оксфорд

Преводи за two в Английски»Испански речника

dos m
two by two liter
two by two liter
de a dos LatAm

Вижте също: four

two в PONS речника

Преводи за two в Английски»Испански речника

Вижте също: eight

two Примери от PONS речника (редакционно проверени)

two Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文