true в испанския речник на Оксфорд

Преводи за true в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. true (consistent with fact, reality):

2. true (real, actual, genuine) attr:

3. true (faithful):

Вижте също: true-to-life, truelove

Преводи за true в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

true в PONS речника

Преводи за true в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за true в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

true Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文