told в испанския речник на Оксфорд

Преводи за told в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: tell

1. tell (inform, reveal):

2. tell (recount, relate):

el poema narra cómoform
el poema relata cómoform

3. tell (instruct, warn):

4.1. tell (ascertain, know):

1.1. tell (reveal):

1. tell (inform, reveal):

2. tell (recount, relate):

el poema narra cómoform
el poema relata cómoform

3. tell (instruct, warn):

4.1. tell (ascertain, know):

1.1. tell (reveal):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за told в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

told в PONS речника

Преводи за told в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: tell

Индивидуални преводни двойки

Преводи за told в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

told Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文