things в испанския речник на Оксфорд

Преводи за things в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. thing (physical object):

2. thing (situation, act):

its a good thing (that) …

3. thing (affair, matter):

tener un chollo Esp inf

5.1. thing <things, pl > (belongings, equipment):

cosas fpl

5.2. thing <things, pl > (the situation, matters):

cosas fpl
¿qué tal? inf

7. thing (preference, ideal) inf:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за things в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
school things pl inf
things pl inf

things в PONS речника

Преводи за things в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за things в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

things Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文