they'll в испанския речник на Оксфорд

Преводи за they'll в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

they'll → they will

Индивидуални преводни двойки
van a ganar con la gorra Esp inf
van a ganar con la zurda Mex inf

Преводи за they'll в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

they'll в PONS речника

Преводи за they'll в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: will1, will2

Индивидуални преводни двойки

Преводи за they'll в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

they'll Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文